Fem højskoler, fem friskoler og fem efterskoler har nu mulighed for at være med til at udbrede fællessangen og den gode samtale i lokalsamfundet ved at blive en del af ’Syng, spis og snak’. Som værtsskole for ’Syng, spis og snak’ inviterer I lokalbefolkningen til fællessang, spisning og gode snakke, og det er helt op til skolerne selv, hvordan arrangementet skal udformes.

’Syng, spis og snak’ har lige nu 50 værtskoler, der i løbet af efteråret 2021 afvikler 100 fællessangsarrangementer rundt omkring i hele landet. Der er bl.a. set arrangementer i form af høstmarkeder, koncerter, foredrag, fortælletimer eller udendørsaktiviteter – alt sammen med sang, mad og den gode snak i fokus.

Formålet med projektet er at give skolernes lokalsamfund mulighed for at møde den folkelige fællessang og det fællesskab, der opstår, når mennesker mødes for at synge, spise og snakke med hinanden på tværs af generationer og relationer.

Hvad betyder det at være værtsskole?

  • Skolerne forpligter sig til at afholde to fællessangsarrangementer hvert halve år, og hver skole planlægger og afholder selv arrangementet
  • Skolen får 4000 kroner i økonomisk støtte pr. arrangement og yderligere 1000 kroner pr. arrangement til annoncering
  • Hvert halve år inviterer projektledelsen til et seminar, hvor de byder velkommen til nye skoler, giver inspiration til arrangementerne, og hvor skolerne erfaringsudveksler. Næste seminar afholdes 12. januar 2022, og det er obligatorisk for tovholderne at deltage
  • Syng, spis og snak’ har fået en treårig bevilling af Nordea-fonden og fortsætter indtil videre til udgangen af 2022
  • Send en ansøgning senest 1. december 2021. Læs mere, og ansøg her