Af Claus Georg Kjær

Efterskolerne var i mediernes fokus i foråret i forbindelse med Reformkommissionens forslag om at nedlægge 10. klasse. Det var en dagsorden, som politisk blev manet i jorden, og der er hverken opbakning til det forslag hos regeringen eller andre partier i Folketinget. Det fortæller Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen.

Reformiveren er dog stor blandt politikerne, og alle tre regeringspartier holder muligheden åben for, at Reformkommissionens forslag om en ny 2-årig ungdomsuddannelse (HPX) kan være en god idé, og at folkeskolens 10. klasse kan blive helt eller delvist integreret i HPX. Derfor vil diskussionen fortsætte mht., hvordan regeringen kan bruge Reformkommissionens anbefalinger i forhold til at styrke erhvervsretning og praksisfaglighed i udskolingen og dermed øge tilgangen til erhvervsuddannelserne. Det er et ønske fra regeringen og Børne- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye, at efterskolerne i både 9. og 10. klasse i højere grad bidrager til den opgave.

Torben Vind Rasmussen understreger derfor, hvor vigtigt det er, at Efterskolerne er proaktive ift., hvordan 10. klasse skal se ud i fremtiden.

"Vi har allerede drøftet udviklingen af 10. klasse i løbet af sidste efterår på vores syv regionale medlemsmøder. Det er en meget vigtig diskussion, som vi kommer til at fortsætte på vores syv møder i regionerne i dette efterår," siger han.

Torben Vind Rasmussen fortsætter og siger, at i forbindelse med debatten om 10. klasse har Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye udtrykkeligt sagt, at der er behov for, at der kommer en mere social ligelig elevfordeling på efterskolerne, og at skoleformen i højere grad skal være med til at løfte et socialt ansvar. En dagsorden, Efterskolerne har haft fokus på igennem de senere år.

"Det er afgørende i forhold til fokus på mangfoldighed og økonomisk tilgængelighed for unge fra familier med lave indkomster, at vi holder fast i den dagsorden. Vi skal insistere på politisk dialog om nødvendige ændringer af vores tilskudssystem, så det bliver billigere at komme på efterskole for unge fra lavindkomstfamilier. Og det er helt afgørende, at vi får forskellige modeller diskuteret grundigt igennem med hinanden i medlemskredsen," fortæller Torben Vind Rasmussen.

Derfor håber han, at så mange som muligt dukker op til regionsmøderne i efteråret 2023 og deltager i debatten.


Kom til regionsmøde i efteråret 2023:

Midt- og Østjyske region
Dato:
Onsdag 27. september
Sted: Levring Efterskole

Efterskolerne i Sydøstjylland
Dato:
Torsdag 28. september
Sted: Balle Musik- & Idrætsefterskole

Sjællandske region
Dato:
 Onsdag 4. oktober
Sted: Osted Efterskole

Syd- og Sønderjyske region
Dato: Onsdag 11. oktober
Sted: Agerskov Ungdomsskole

Region Fyn
Dato: Torsdag 26. oktober
Sted: Ringe Efterskole

Midt- og Vestjyske region
Dato:
Onsdag 15. november
Sted: Idrætsefterskolen i Ikast

Nordjyske region
Dato: Torsdag 16. november
Sted: Han Herred Efterskole

Regionsmøderne er som udgangspunkt for ledere og bestyrelsesmedlemmer, men der kan være lokale forskelle. Invitationer med deltagerkreds og tidspunkter bliver sendt fra den enkelte region. For spørgsmål kontakt evt. regionsudvalget i din region.