Af Torben Vind Rasmussen

For på landets efterskoler vil vi gerne tage et større samfundsansvar. Vi vil gerne sikre, at flere unge fra familier med lave indkomster og flere unge med anden etnisk baggrund end dansk kommer på efterskole. Vores erfaring er, at de fuldstændig ligesom alle andre unge har gavn af at komme på efterskole, hvor man mødes i et fællesskab på tværs af interesser, geografi og samfundsskel.

I dette nyhedsbrev har redaktør på Magasinet Efterskolerne, Anna Rossman Thejsen, talt med børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S). Hans budskab er, at efterskolerne skal ud af starthullerne. Elevsammensætningen skal afspejle samfundet.

”Jeg vil gerne sige til efterskolerne: Stil jer selv som opgave at blive til et sted, hvor elevsammensætningen afspejler det danske samfund. Hele tankegangen bag de frie skoler er jo, at vi godt vil støtte med offentlige midler, fordi vi synes, at det har værdi for hele samfundet, at der er skoler uden for det offentlige skolesystem, som kan bidrage med noget andet. Men det forpligter også de frie skoler til ikke at vende ryggen til en så stor samfundsopgave, som integration er,” siger ministeren og fortsætter senere i interviewet:

”Alle voksne i min alder kender jo nogle unge, der er på efterskole. Og jeg bliver simpelthen så glad, når jeg ser den livsglæde, der stråler ude af øjnene på dem, når de fortæller om alle deres nye venner eller den nye fritidsinteresse, de har fået, fordi nogle dedikerede voksne på efterskolen har brændt så meget for det og introduceret dem til det. Men jeg kan heller ikke lade være med at drømme om, at nogle af de mange unge, jeg kender fra Vestegnen, også ville få den ild i øjnene. Jeg drømmer om, at Bilal fra Brøndby også får alle de oplevelser, at han også får mulighed for at komme på efterskole. Hvis det ikke skal ende i en frugtesløs diskussion, hvor efterskolerne i sidste ende trækker det korteste strå, er min opfordring til efterskolerne at komme ud af starthullerne og selv være opsøgende for at få flere som Bilal på efterskole.”

Lad mig slå fast med syvtommersøm: Vi har en opgave og et ansvar her. Vi har sammen besluttet at være hele Danmarks efterskole, og derfor skal efterskolerne også være et spejl af samfundet, og det må vi arbejde endnu hårdere for. Alle 241 efterskoler har en forpligtelse til at bidrage. Alle unge skal kende til muligheden for efterskoleophold. Alle unge, der har lyst til at komme på efterskole, skal have økonomisk mulighed for det. Bilal fra Brøndby skal selvfølgelig på efterskole!

En af vores store udfordringer er at få brudt de barrierer, der er for at få flere unge med anden etnisk baggrund ind på efterskolerne – kulturelle såvel som økonomiske. Det kræver forskellige tiltag. Vi har foreslået en omlægning af elevstøtteskalaen, som vi håber, Folketinget vil være med til at gennemføre. Vi samler ind til en fond med efterskolestipendier, og vi er ved at udvikle en indsats for at tiltrække flere elever med anden etnisk baggrund med afsæt i erfaringer fra Region Sjælland, hvor tidligere efterskoleelever med anden etnisk baggrund er ambassadører og rollemodeller for kommende årgange.

Men foreningen kan ikke løfte opgaven alene. Alle efterskoler har et ansvar og må i gang med selv at finde veje til, hvordan man på den enkelte skole kan løse opgaven. Det handler f.eks. om at indgå samarbejde med vejledere, skoler, boligområder, kommuner og andre aktører i lokalområdet. Dialogen starter nu og fortsætter på lørdag, hvor børne- og undervisningsministeren deltager på foreningens årsmøde. Herefter må vi trække i arbejdstøjet. Både i foreningen og ude på skolerne.