Af Louise Grønkjær

Komplicerede og forvirrende.

Sådan lyder dommen over adgangskravene til gymnasiale uddannelser, som trådte i kraft denne sommer, i en ny evaluering fra Undervisningsministeriet. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

”Evalueringen gør det klart, at det nuværende optagelsessystem har været med til at forvirre eleverne og gymnasierne, og at der i den grad er behov for, at vi forsimpler reglerne. Det synes jeg, vi skal lytte til. Regeringen vil derfor ved første lejlighed drøfte muligheder for forenklinger med forligskredsen,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i pressemeddelelsen.

"Ikke verdens bedste kompromis"
De skærpede adgangskrav blev indført som et led i gymnasiereformen fra 2016. I Radioavisen på P1 erkender Pernille Rosenkrantz-Theil, at "det måske ikke var verdens bedste kompromis".

Står det til hende, skal de værste fejl rettes inden skolestart næste år, mens hele systemet skal gentænkes sammen med forligskredsen. Hvordan en fremtidig model skal se ud, har hun ikke lagt sig fast på, men i pressemeddelelsen fra ministeriet siger hun:

”Hele forløbet giver også grund til at kigge på, om de to ting, vi lægger vægt på lige nu - elevernes uddannelsesparathed og karakterer – er de bedste redskaber til at få de rigtige unge i gymnasiet."

Efterskolerne kræver handling nu
Evalueringen fra ministeriet er ikke den første, der giver de nye optagelsesregler en hård medfart. De har sommeren igennem været genstand for massiv kritik. 

Ud over uklarhed om kravene har et af problemerne i efterskoleverdenen været, at mange elever, der har gået i prøvefri 10. klasse på efterskole, er havnet i en klemme. De har nemlig skullet til optagelsesprøve uanset hvad – også selv om de allerede har bestået 9. klasses afgangsprøve og allerede én gang er blevet erklæret uddannelsesparate.

Efterskolernes formand, Torben Vind Rasmussen, har i den forbindelse opfordret ministeren til at lave et nyt optagelsessystem ud fra princippet ’én elev – én prøve’.

"Ministeriets egen evaluering viser tydeligt, at optagelsesprocessen har været kompliceret og præget af usikkerhed, men endnu værre: Den har stort set ikke ændret på noget som helst"

- Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskolerne

Torben Vind Rasmussen hæfter sig desuden ved, at de store ændringer i optagelsessystemet tilsyneladende ikke har haft den store effekt.

I evalueringen står der: ”På baggrund af de foreliggende data er en foreløbig og meget forsigtig vurdering, at der med de nye regler er sket relativt få forskydninger med hensyn til fx antallet af afviste ansøgere sammenlignet med tidligere år."

”Ministeriets egen evaluering viser tydeligt, at optagelsesprocessen har været kompliceret og præget af usikkerhed, men endnu værre: Den har stort set ikke ændret på noget som helst. Efterskolerne kræver handling nu,” siger Torben Vind Rasmussen.

Overblik: Kritik af optagelsesreglerne

  • Omkring 1.200 efterskoleelever skulle i juni til optagelsesprøve og optagelsessamtale til gymnasiet. For hele landet er tallet cirka 5.400.
  • Det skyldes nye optagelseskrav til gymnasiet, som efterskoleelever fra de prøvefri 10. klasser blandt andre er ramt af.
  • Ifølge reglerne har ansøgere til gymnasier ikke krav på optagelse, medmindre de søger i direkte forlængelse af 9. klasse eller en ordinær 10. klasse.
  • Allerede få dage, efter at den nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i slutningen af juni tiltrådte, sendte Efterskolerne et brev til ministeren med bl.a. en opfordring om at forenkle optagelseskravene til ungdomsuddannelserne og at afskaffe optagelsesprøven til gymnasiet for elever fra prøvefrie klasser på efterskoler.
  • I begyndelsen af august foretog undervisningsministeren et lynindgreb, så kravet om, at eleverne skulle bestå hver enkelt af de fire delprøver i optagelsesprøven med et vist pointtal, blev afskaffet.
  • 1. september udtalte ministeren til Politiken, at der er behov for at lave optagelsessystemet om fra bunden. 10. september foretog hun endnu et lynindgreb, der gør det muligt for elever, der f.eks. er droppet ud af 10. klasse på en efterskole, at tage en optagelsesprøve til gymnasiet helt frem til 1. november.
  • 18. september blev evalueringen af optagelsessystemet offentliggjort. Den viser ifølge ministeren, at det nuværende system har været med til at forvirre eleverne og gymnasierne, og at der er behov for at forsimple reglerne. Ministeren vil snarest drøfte det med forligskredsen.

Kilder: Efterskolerne og uvm.dk