Af Louise Grønkjær

På Efterskoleforeningens digitale generalforsamling 3. oktober skal medlemmerne stemme om, hvem der skal sidde på de tre bestyrelsesposter, som skal besættes. Fire kandidater stiller op. Læs deres programerklæringer herunder.

I forbindelse med Efterskoleforeningens generalforsamling 7. marts meldte fem kandidater deres kandidatur til de tre poster i bestyrelsen. Generalforsamlingen blev som bekendt aflyst pga. corona, og Sanne Krause har siden besluttet ikke at stille op. Derfor er der nu fire kandidater. Deadline for at melde sit kandidatur var 7. september.

Tine Engell Kjøller

  • Forstander
  • Waldemarsbo Efterskole

"Efterskoleforeningen skal være den drivkraft og bevægelse, som er med til at sikre og udvikle skoleformen, så vi hele tiden kan stå stærkt i den uddannelsespolitiske debat. Efterskolen skal være en mulighed for ALLE unge og være med til at sikre demokratiet og mangfoldigheden i samfundet. Som efterskoler skal vi favne og rumme bredt med hovedsigtet i fokus, forpligte os til at bidrage til det fælles og tage ansvaret på os med at være hele Danmarks efterskole. Vi skal blive ved med at styrke den politiske vilje til at prioritere arbejdet med de unges dannelse, så vi for den enkelte unges og for fællesskabets skyld kan bidrage til et sammenhængende samfund baseret på bæredygtige værdier. Jeg vil bidrage til, at regionerne bliver styrket og dermed sammenhængskraften i foreningens struktur. Desuden vil jeg bidrage til bæredygtige og gode rammer for efterskoledriften; herunder særligt fokus på tilskud, lovgrundlag og økonomi, der er afgørende faktorer for, at vi kan sikre, at efterskoleformen er et reelt tilbud til alle."

Anne-Mette Pinderup

  • Lærer
  • Flemming Efterskole
  • Har siddet i Efterskoleforeningens bestyrelse siden 2019

"Jeg vil fortsat aktivt og positivt arbejde for, at der bliver skabt en tydelig rød tråd mellem foreningen, de mange forskellige efterskoler og til de unge mennesker. Jeg brænder for skoleformen, de unge mennesker og ikke mindst lærerperspektivet i dette. For at bevare den fælles efterskoleidentitet ser jeg hovedsigtet som en god ledestjerne. Vi skal som forening turde være både nytænkende og visionære – og samtidig være i stand til at holde fast i vores traditioner, værdier og idealer. Det er især vigtigt for mig, at vi tør værne om vores frihed til forskellighed, således at der inden for efterskolerammen til stadighed vil være udfordrende, dannende og spændende skoletilbud til alle de unge mennesker, som kunne ønske at gå på efterskole."

Mette Ibsen

  • Sekretær
  • Den danske Design- og Håndværksefterskole i Skjern

"Da jeg til dagligt sidder på kontoret på en efterskole, har jeg stort kendskab til skoleformens administrative opgaver og vilkår – og har i efterskolernes bestyrelse kunnet bidrage med viden fra netop dette område. Jeg synes, det er vigtigt, at bestyrelsen er alsidig. Mine år i efterskolernes bestyrelse har fyldt mig med glæde. Jeg har arbejdet med socialt ansvar, medlemsdemokrati og i skoleindkøbsbestyrelsen. Jeg mærker, at jeg gør en forskel for vores skoleform og brænder for at gøre endnu mere. Derfor håber jeg på jeres stemme, så bestyrelsen fortsat kan indeholde en administrativ medarbejder – og så jeg kan fortsætte arbejdet med at udvikle efterskolerne til at være hele Danmarks skoleform."

Stine Bossen Davidsen

  • Viceforstander
  • Vesterdal Efterskole
  • Medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse siden 2016

"Jeg har siddet i bestyrelsen i tre år, hvor jeg har fået indsigt i både den politiske skoledagsorden og det daglige efterskoleliv. Det har givet mig en stærk bevidsthed om, at selv om vi alle skal være til stede i vores eget skoleliv, er vi også dybt afhængige af at være forbundne som en vigtig aktør i samfundet. Mangfoldighed er en forudsætning for, at vi kan lave skole for Danmarks unge, og jeg vil arbejde for, at alle kan udøve efterskoleliv, som de gerne vil. Jeg vil arbejde for, at vi styrker ambitionen om at være en skoleform, der er stærkt markeret på de politiske linjer, fordi efterskolerne har afgørende ressourcer til at skabe et godt fundament for livet. Jeg kan garantere nysgerrighed, engagement, viden om og kærlighed til efterskolelivet, og derfor har jeg et stort ønske om at få lov til at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen." 

Deltag i Efterskoleforeningens generalforsamling

Deltag i Efterskoleforeningens digitale generalforsamling 3. oktober og få blandt andet indflydelse på, hvem der skal sidde i foreningens bestyrelse. Læs mere og tilmeld dig her.