Af Anna Rossman Thejsen 

1. Skab en fælles indsats

Det er vigtigt, at I både i personalegruppen og bestyrelsen diskuterer, hvordan I ønsker at arbejde med bæredygtighed – og at denne diskussion foregår både på et praktisk, pædagogisk og værdimæssigt plan. Hvad er jeres overordnede formål med at gøre det, og hvordan kan I koble det til jeres pædagogiske praksis på skolen? Nok så vigtigt bør I tale om, hvordan I rent praktisk vil føre det ud i livet i form af alt fra undervisning til reduktion af skolens elforbrug. Sørg også for at skrive det ind i skolens indholdsplan.

2. Skab nye vaner på skolen

Forhold jer til vaner og forbrug og lav en række bæredygtige aftaler ift. indkøb, byggeri, studieture, elforbrug, rengøring og madlavning og madspild. Måske ønsker I at blive papirfrie, droppe flyrejser, sortere affald, skifte til miljøvenlige rengøringsmidler eller andet.

3. Gør verdensmålene hverdagsnære

Når I dykker ned i FN’s 17 verdensmål, vil I sandsynligvis opdage, at I allerede gør en del. Det kan f.eks. være, at I længe har haft fokus på madspild – og dermed arbejder med verdensmål nummer to ’Stop sult’. I kan vælge at udvide jeres arbejde med flere aspekter af ’Stop sult’ med delmålet ’Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig’ ved f.eks. at indgå i samarbejde med lokale landmænd. I kan også udvælge tre til fem verdensmål, som passer godt til jeres skoles værdier og udforske, hvordan de kan udfoldes i den pædagogiske praksis og hverdag på skolen.

4. Bring debatten ind i undervisningen

Mange unge er allerede optaget af at skabe en bedre verden. Som efterskole kan I anerkende deres opråb, være med til at danne dem som bæredygtige medborgere og hjælpe dem til at handle på deres frustrationer. Verdensmålene er en oplagt ramme til at gøre undervisningen relevant og virkelighedsnær. Der er masser af inspiration at finde på verdensmaal.org og verdenstimen.dk, som har samlet undervisningsmaterialer fra organisationer, der har erfaring med global og bæredygtig dannelse.

5. Inddrag eleverne

Etabler et elevstyret bæredygtighedsudvalg på skolen, som får til opgave at finde nye løsninger til at gøre hverdagen på skolen grønnere. En anden måde at inddrage eleverne på i hverdagen kan være sammen at gennemgå og udføre 52 gode og let tilgængelige råd – en til hver uge – fra groenforskel.dk/baeredygtig-livsstil

6. Samarbejd med organisationer og lokalsamfund

Har I brug for inspiration, har mange organisationer prioriteret verdensmål og undervisning højt og står på spring til at besøge jeres skole og støtte jer i at komme i gang. Det gælder b.la. Ungdomsbyen, Concito, Chora 2030, Verdens Bedste Nyheder, og Mellemfolkeligt Samvirkes nye projekt ’Verdensklasse’. I kan også indgå samarbejde med jeres lokalsamfund. Samarbejde med virksomheder vil desuden gøre læringen jordnær for eleverne og skabe forbindelse mellem uddannelse og arbejdsmarked.

7. Alle kan være med – også i Fælles Forandring

Uanset om I er klar til at rulle den helt store bæredygtighedsindsats ud i år, eller om I blot ønsker at ændre nogle få ting i hverdagen, kan I hente inspiration ved at deltage i seminaret ’Verdensmål og bæredygtighedsindsats på efterskolerne’, som holdes 8. oktober på Eriksminde Efterskole. Derudover kan alle interesserede efterskoler være med til at skabe Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival – i 2020. Festivalen blev holdt første gang i maj 2019 på Flakkebjerg Efterskole. Denne gang afholdes festivalen i maj 2020 flere steder i landet. Hvis I vil høre mere eller endda selv være med til at stable en festival på benene i jeres region, så kontakt projektleder for Fælles Forandring Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk. Læs mere på faellesforandring.dk.

Artiklen er fra magasinet Efterskolerne, som udkommer i uge 40.