Af Louise Wethke Buch

Alle skal have råd til et efterskoleophold.

Det er udgangspunktet for Efterskolernes bestyrelses strategi ’øget tilgængelighed’, der skal sikre, at efterskolerne bliver for hele Danmark. Strategien blev fremlagt på Efterskolernes generalforsamling 29. maj 2021, og bestyrelsens tilgængelighedsudvalg vil i efteråret 2021 debattere med medlemmerne, når de besøger Efterskolernes syv regioner til fællesmøde eller ledertræf i den enkelte region.

Tilgængelighedsudvalget, som består af formand Torben Vind Rasmussen, Esben Jensen, Mogens Jensen og Tine Engell Kjøller fra Efterskolernes bestyrelse, vil præsentere deres oplæg til arbejdet med øget økonomisk tilgængelighed og diskutere det med regionernes medlemmer.

Formålet med en indsats for øget tilgængelighed er, at efterskolen skal være en økonomisk mulighed for alle unge og deres familier, og at det skal være tydeligere, at der er økonomiske støttemuligheder for at komme på efterskole.

Efterskolernes bestyrelse anbefaler:

  • en justering af den statslige elevstøtteskala, så vi tager fra toppen og giver til bunden. Det betyder, at de unge fra familier med lave indkomster får mere støtte. Det forslag har medlemmerne godkendt på Efterskolernes generalforsamling i 2018
  • en ensartet og mere gennemsigtig forvaltning af den individuelle supplerende elevstøtte, som bl.a. skal have nyt navn og uddeles i faste portioner. Den individuelle supplerende elevstøtte bliver omdøbt til 'lokal efterskolestøtte' og uddeles i faste portioner af 10.000 kr.,15.000 kr. og 20.000 kr.
  • at der oprettes en fond til nationale efterskolestipendier. Ordningen skal finansieres af offentlige og private midler og administreres af Efterskolernes sekretariat

Kom til leder- og fællestræf i regionerne i efteråret 2021

Ledertræf i Midt- og Østjyske region
Dato: 21. september
Deltagere: For alle ledere på regionens efterskoler

Ledertræf i Region Midt- og Vestjylland
Dato:
 28. september
Deltagere: For alle ledere på regionens efterskoler

Ledertræf i Sjællandske region
Dato: 
6. oktober
Deltagere: For alle ledere på regionens efterskoler

Leder- og bestyrelsestræf i Syd- og Sønderjyske region
Dato
: 7. oktober
Deltagere: For alle ledere og bestyrelsesmedlemmer på regionens efterskoler

Fællesmøde i Region Fyn
Dato:
 12. oktober
Deltagere: For alle medlemmer (bestyrelsesmedlemmer, lærere, ledere og TAP'er) i regionen

Efterårstræf i Efterskolerne i Sydøstjylland
Dato:
 9. november
Deltagere: For alle medlemmer (bestyrelsesmedlemmer, lærere, ledere og TAP'er) i regionen

Ledertræf i Nordjyske region
Dato: 
16. november
Deltagere: For alle ledere på regionens efterskoler

Invitationer bliver sendt fra den enkelte region. For spørgsmål, kontakt evt. regionsudvalget i din region