Af Katrine Friisberg

1. Lav regler og retningslinjer

Ligesom skolen har regler og retningslinjer for alkohol og god opførsel, skal skolen også have tydelige regler og retningslinjer for brug af digitale medier. Lad retningslinjerne tage udspring i skolens værdier. Hvordan udfordrer mobiltelefonen f.eks. det at udvise respekt for hinanden, og hvordan kan retningslinjerne imødekomme det? Det er vigtigt, at alle skolens ansatte kan argumentere for og forklare skolens regler.

2. Gør retningslinjerne tydelige
Lav f.eks. en lille folder eller brochure med retningslinjerne. Den kan I udlevere til forældre og kommende elever, og den kan danne udgangspunkt for en snak om, hvilke forventninger der er til dem i forbindelse med brug af mobiltelefoner. Også forældrene har brug for at få ridset reglerne op i forhold til kommunikation med børnene.

3. Tal med eleverne om digitale mediers indflydelse
Det er vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, hvad det betyder, når de vælger den digitale verden frem for fællesskabet. Tal i mange forskellige sammenhænge om, hvilken indflydelse mobiltelefoner har på relationer og fællesskaber. F.eks. både i store grupper og i kontaktgrupperne.

4. Sørg for at alle ansatte har kendskab til digitale medier
Som konsulent i digital dannelse oplever Jacob Brøndum ofte, at ansatte ikke ved meget om de digitale medier. Han understreger derfor, at det er vigtigt, at de ansatte på efterskolen ved, hvad der er på spil, når eleverne snakker om f.eks. ’snap-maps’. Det er vigtigt, at de voksne ikke bare opfatter mobiltelefoner som et problem. I stedet bør de være åbne og imødekommende over for de positive ting, som digitale medier også kan bruges til.

5. Udnævn en digital ambassadør
Lad en lærer, som i forvejen har godt styr på sociale og digitale medier, blive digital ambassadør. Ambassadørens rolle er at holde sig opdateret og være klædt på til både at snakke med eleverne og med andre ansatte om digitale medier. De ansatte kan spørge ambassadøren til råds, når de bliver i tvivl om noget, som de unge snakker om.

Kilde: Stifter af og konsulent i Center for Digital Dannelse, Jacob Brøndum