Af Katrine Friisberg

1. Skab sociale løsninger på sociale problemer
Præstationsangst og -pres er ikke et individuelt problem, men et socialt og samfundsmæssigt problem. Hvis I behandler problemerne på individniveau, risikerer I, at det kommer til at handle om, at den enkelte skal lære at begå sig i præstationssamfundet. På den måde kan I komme til at forstærke følelsen af utilstrækkelighed. Skab et trygt rum, hvor I taler med eleverne om krav, forventninger, og hvordan de oplever det at træde ved siden af.

2. Nedton betydningen af præstationer
Pas på med at lægge for meget vægt på karakterer, og hvis I bruger test i undervisningen, så forklar eleverne, at de skal bruges til at evaluere undervisningen og ikke dem.

3. Skab præstationsfrigørelse
Planlæg undervisningsforløb, hvor målet alene er, at eleven lærer noget uden at skulle kunne demonstrere sin viden eller præstere noget – eller måske præstere på en anden måde.

4. Understøt et positivt syn på krop og køn
Gennem medier møder de fleste unge nogle ret faste repræsentationer af kroppe og køn. Brug seksualundervisning til at udvide elevernes perspektiv på, hvad der er normalt og unormalt, og hvordan en krop skal se ud. Tal om køn, kønsroller og påklædning for at hjælpe dem med at bryde snævre kropsidealer og kønnede forventninger.

5. Signalér, at fejl er okay
For mange unge opleves det at begå fejl ikke som okay. Det er derfor vigtigt, at I voksne gør det tydeligt, at det er okay at fejle. Understreg, at det er en del af det at være menneske, og at det er vigtigt at fejle for at lære. Skab f.eks. undervisningsforløb, hvor målet er, at eleverne laver så mange fejl som muligt og fokusér på, hvad de kan lære af deres fejl.

6. Dæmp forventningerne
Mange elever kommer med store forventninger til deres efterskoleår. Men måske er det okay bare at have et okay efterskoleår. Tal med eleverne om, at det ikke altid er lige fantastisk at gå på efterskole, og at det er helt normalt at kede sig og synes, at efterskolen er træls af og til.

7. Opfordr eleverne til at tage pauser
Mange elever er så optagede af ikke at gå glip af noget, at de kan brænde helt ud, fordi de ikke tager pauser. Tal med eleverne om, at det er en god idé at tage nogle pauser i løbet af dagen. Det er okay – måske endda uundgåeligt – at gå glip af noget i løbet af efterskoleåret.

8. Vis, at det er okay at bede om hjælp
Mange unge er meget loyale overfor deres venner. Det kan skabe problemer, hvis de har venner, som ikke har det godt og har brug for hjælp. Det kan blive en tung byrde at bære, hvis en ven har alvorlige problemer, men den unge ikke vil bryde vennens tillid ved at sige det til en voksen. Tal om, at det ikke er et svaghedstegn at spørge om hjælp, hvis de står i noget, som de ikke selv kan overskue. Også selv om en ven i første omgang vil blive sur over, at eleven har sladret.

9. Tal om, at vi har brug for søvn
Vi har alle brug for at tage pauser og få vores søvn. Vi er ikke maskiner, som kan køre nonstop, og det er et sundhedstegn, når kroppen viser, at den har brug for ro og hvile. Tal med eleverne om at lytte til kroppen, og hvad den har brug for og om, hvor vigtigt det er at restituere.

10. Arbejd på at ændre kulturen
Én lærer kan ikke alene ændre kulturen på skolen. Hvis en forandring skal virke, skal den komme af en fælles teoretisk forståelse i personalegruppen. Hvis det for alvor skal batte, kan det være en god idé at sætte en temadag af til emnet. Tal sammen om, og reflekter over, hvordan I selv bidrager til præstationskulturen, og hvordan I kan bryde med den.