Af Louise Wethke Buch 

Flere efterskoler har allerede benyttet sig af LIFE Fondens gratis undervisningsforløb til 8. og 9. klasse i de naturvidenskabelige fag. I foråret 2023 er LIFE Fondens første forløb målrettet 10. klasseelever klar til fysik/kemi-undervisningen, som skoler og undervisere kan booke.

Det nye forløb hedder ’TasteMaster’ og er ligesom LIFE Fondens andre forløb undersøgelsesbaseret, bygger på virkelighedsnære problemstillinger fra forskere og virksomheder og bundet op på et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

’TasteMaster’ er udviklet i samarbejde med forskere fra Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet (KU Food) og indeholder den nyeste viden inden for smag, gastrofysik og gastrokemi. Forløbet strækker sig over 8-12 lektioner, og der er mulighed for at sammensætte forløbet efter elevernes faglige niveau og den tid, I vil afsætte til det.