Af Anna Rossman Thejsen

”Første skridt til at blive bedre til at udvikle jeres undervisning og til at tale sammen om, hvorfor I gør, som I gør, er, at ledelsen tydeligt viser, at det er noget, skolen prioriterer,”
siger Marieke Brinck, der underviser i pædagogik, psykologi og didaktik på Den frie Lærerskole i Ollerup.

Det kan ifølge Marieke Brinck gøres ved, at skolens ledelse indfører strukturerede kollegasamtaler. Start f.eks. jeres almindelige lærermøder med at bruge 20-30 minutter til at reflektere over jeres undervisning i mindre grupper (tre-fire i hver gruppe), gerne på tværs af klasser og fag. Det er vigtigt, at det bliver en samtale om undervisning og didaktik – ikke elever. Og I skal kun diskutere ét spørgsmål pr. møde. Det kan være:

 • Hvad kendetegner ’god undervisning’?
 • I hvilke situationer i undervisningen deltager eleverne aktivt?
 • Hvor meget styring og struktur er gavnligt i klasse x?
 • Hvor nær skal kontakten med mine elever være? Hvad gør jeg allerede for at holde den gode kontakt til alle?
 • Hvordan udvikler man elevers selvstændighed? Inddrag gerne overvejelser vedrørende progression og stilladsering
 • Hvilke fællesskabsopbyggende processer inddrager jeg i den daglige undervisning?
 • Hvor lang kan en faglig introduktion eller gennemgang være, inden der er elever, der falder fra?
 • Hvordan reagerer du, når du har gennemgået noget og sat arbejdet i gang, og der så straks er en elev, der spørger ’Hvad er det, vi skal lave?’

Det kan være en fordel, hvis der på forhånd er aftalt en struktur på disse samtaler. Det er f.eks. hensigtsmæssigt, at der er styr på tiden, så alle i gruppen får lige meget taletid. Det kan desuden være en idé at indlede med lidt individuel tænketid. Alle indspil er gyldige og skal ikke diskuteres eller vurderes. Til gengæld er det fint at stille få forståelsesspørgsmål.

Opbygningen af de strukturerede kollegasamtaler kunne være:

 1. Tre minutters individuel refleksionstid, hvor den enkelte noterer egne svar
 2. Fem minutters taletid til hver enkelt
 3. To minutters individuel refleksionstid til at notere det, man selv gerne vil være mere opmærksom på i den kommende periode (f.eks. de næste to uger)
 4. Ti minutters fælles afslutning, hvor man deler med de andre, hvad man gerne selv vil være opmærksom på i den kommende periode, og hvor der også kan aftales, hvad alle skal fokusere på i den kommende tid