Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor medarbejderen går ned i løn og i stedet modtager et eller flere personalegoder fra arbejdsgiveren (fx telefon, pendlerkort, bredbånd, massage, efteruddannelse eller aviser).

Selv om skattereglerne giver mulighed for bruttolønsordninger, er der ikke i de statslige overenskomster – som lærere og ledere på efterskoler er omfattet af - givet hjemmel til at lave bruttoløntræk, hvor den ansatte går ned i løn for at få et gode.

Læs om Sundhedsforsikring