Formål
Formålet for Efterskolernes Bæredygtighedsnetværk er at kvalificere arbejdet med bæredygtighed på efterskoler. Her skaber vi et rum, hvor alle interesserede kan sparre om både metoder, erfaringer og ikke mindst motivation.

For hvem?
Netværket er primært for nysgerrige lærere og ledere på landets efterskoler og fokuserer i høj grad på det pædagogiske spor. Det gælder både efterskoler, der har været i gang med den grønne omstilling længe, og dem, som lige er begyndt. Gennem netværket kan du tilegne dig ny viden om efterskolen som bæredygtigt læringsrum og nye værktøjer til undervisning og engagerende arbejde med eleverne.

Form
Netværksmøderne byder på interessante oplægsholdere, lærerige cases fra skoler, sparring og erfaringsudveksling.

De tre første netværksmøder har været digitale med følgende temaer:

 • Efterskolerne som bæredygtigt læringsrum. Se kort opsamling med Lone Belling her
 • Bæredygtighed i undervisningen. Se opsamlende film med Thilde Nordly, Ungdomsbyen her
 • Engager dine elever. Se opsamlende film med Alma Tynell, DGS her

 • Deltagerne har bl.a. arbejdet med en digital opslagstavle med brugbar viden, refleksioner og værktøjer. Du kan se opslagstavlen på platformen Miro, ved at klikke her

  Det fjerde netværksmøde skete på Efterskolernes årsmøde d. 4. marts. Du kan se deltagernes stkord fra samtalen i denne padlet.

  Du kan være med i det 5. netværksmøde 20. april
  Du kan nå at være med til det femte og digitale netværksmøde med temaet:
  Efterskolernes ansvar, 20. april kl. 15-16.30 (digitalt). Læs mere og tilmeld dig her.

  Når de første fem netværksmøder har fundet sted, samler vi op på input, indhold og behov. 1. juni samles vi første gang i et medlemsbåret bæredygtighedsudvalg, som i fremtiden skal sætte retning for Efterskolernes Bæredygtighedsnetværk og tilhørende initiativer og arrangementer. Hvis du vil være med i dette udvalg, kan du kontakte Charlotte Hedevang, chn@efterskolerne.dk.