Formål
Formålet for Efterskolernes Bæredygtighedsnetværk er at kvalificere og udvikle arbejdet med bæredygtighed på efterskoler. Netværket skaber et rum, hvor alle interesserede kan sparre om både metoder, erfaringer og ikke mindst motivation.

For hvem?
Netværket er primært for nysgerrige lærere og ledere på landets efterskoler og fokuserer i høj grad på det pædagogiske spor. Det gælder både efterskoler, der har været i gang med den grønne omstilling længe, og dem, som lige er begyndt. Gennem netværket kan du tilegne dig ny viden om efterskolen som bæredygtigt læringsrum og nye værktøjer til undervisning og engagerende arbejde med eleverne.

Et årligt netværksmøde
Efterskolernes bæredygtighedsudvalg som består af 10 medlemmer og repræsentanter fra sekretariatet samt bestyrelsen. Arrangerer et årligt netværksmøde. Sidste møde fandt sted 22. november 2022.

Det arbejdede vi med i skoleåret 2021/22
Netværksmøderne i 2021/22 har budt på interessante oplægsholdere, lærerige cases fra skoler, sparring og erfaringsudveksling. Vi har samlet glimt af oplæg, værktøjer, noter og erfaringer på en digital opslagstavle i Miro, så du også kan lade dig inspirere. Besøg opslagstavlen her.  

Netværksmøderne har primært været digitale med følgende temaer:

  • Efterskolerne som bæredygtigt læringsrum. Se kort opsamling med Lone Belling her
  • Bæredygtighed i undervisningen. Se opsamlende film med Thilde Nordly, Ungdomsbyen her
  • Engager dine elever. Se opsamlende film med Alma Tynell, DGS her
  • Netværkets fremtid – fysisk møde på årsmødet, hvor vi blandt andet udarbejdede en inspirerende padlet.
  • Efterskolernes ansvar. Se lektor og forfatter Mickey Gjerris´ input og et forslag til dagsordenen på dit kommende bestyrelsesmøde i Miro-boarded her.

  • Nysgerrig på mere?
    Vi samler løbende informationer og inspiration i vores fælles opslagstavle i Miro. Her kan alle se med og du kan også finde og dele kontakter med andre efterskolekolleger.
    Hvis du har spørgsmål, input eller vil være sikker på at blive opdateret, er du altid velkommen til at skrive til Chefkonsulent Christine Sestoft, cst@efterskolerne.dk