Formål
Formålet for Efterskolernes vejledernetværk er:

At kvalificere vejlederens mange arbejdsrum.
At udvikle vejlederpraksis ved at hjælpe andre med at udvikle deres.
At give mulighed for sparring, frirum, støtte og identitet ved at være sammen i interessefælleskabet.
At dele inspiration og læring samt give input til at løse vejlederopgaven via relevant viden, information og redskaber.

For hvem?
Alle efterskoler er tilknyttet ét af foreningens otte vejledernetværk rundt omkring i landet. Læs mere om netværkene her.
 
Alle kan blive medlem ved at skrive navn, skole og e-mail til Britt Dürr, bd@efterskolerne.dk

Herefter modtager man et velkomstbrev på mail med oplysninger om bl.a., hvilket af de otte netværk, man er tilknyttet. Netværkslederen er cc på mailen. De kommende indbydelser til netværksmøder kommer fra netværkslederen..

Form
Hvert netværk har en netværksleder, som indkalder til møde mindst én gang i løbet skoleåret. Møderne foregår oftest på en ungdomsuddannelsesinstitution med en præsentation af ungdomsuddannelsen. På møderne bliver man også opdateret på nye regler på vejledningsområdet, ligesom der er sat tid af til input og erfaringsudveksling.

Netværkene mødes også på den årlige Vejlederkonference. Læs mere om den her. 

Efterskoleforeningen udgiver desuden et vejledningsnyhedsbrev 4-5 gange i løbet af skoleåret med nyheder inden for uddannelsesvejledningsområdet og inspiration til den daglige vejledningspraksis. Læs mere her.

Facebookgruppe for uddannelsesvejledere
Vejledere kan stille spørgsmål, vende problemstillinger og dele viden i en lukket Facebookgruppe ’Efterskolevejledere’. Efterskoleforeningens vejledningskonsulent kigger med og svarer på spørgsmål. Find gruppen her.

Kontaktinfo
Efterskoleforeningens chefkonsulent Helene Valgreen, hv@efterskolerne.dk