Formål:
Formålet med Efterskolernes Praksisnetværk er overordnet at inspirere efterskolerne til at inkorporere mere praksisfaglighed i undervisningen, herunder:

- at inspirere efterskolerne til mere praksisfaglighed i undervisning gennem oplæg og videndeling. 
- gennem netværket at skabe grobund for bedre praksis
- skabe samarbejdsmuligheder og
- udveksle erfaringer til, hvordan vi som efterskoler kan bidrage til en større ligestilling af hånd og ånd.

For hvem
Praksisnetværket er både for de efterskoler, der allerede nu arbejder praktisk med fag og for de skoler, der gerne vil i gang med at gøre det. Begge målgrupper vil få viden om den forskel, praksisfaglighed gør for undervisning, trivslen og dannelsen - både individuelt og på samfundsniveau.

Form
Netværket mødes to gange årligt på relevante steder. Udover disse møder arrangeres der i 2024 et skolebesøg i Trondheim, Norge, for netværkets medlemmer.


For yderligere oplysninger eller tilmelding kontakt Efterskolernes udviklingskonsulent, Karin Skjøth, på ksk@efterskolerne.dk.