Moderniseringsstyrelsen har nu meldt nye satser ud for boligopvarmning. Prisen på varme reguleres hvert år pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december. Satsen for opvarmning af tjeneste- og lejeboliger og levering af varmt vand pr. 1. april 2021 er 171 kr. pr.
nettokvadratmeter.

Brugeren af en tjeneste- eller lejebolig betaler selv for varme, vand (inkl. vandafledning) og elektricitet, og der foretages måleraflæsning ved ind- og fraflytning. Hvis der ikke er etableret målere for dette forbrug, følger skolen Finansministeriets cirkulære om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser og den årlige satsregulering.

Læs cirkulæret her