Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu meldt den nye sats ud for husleje. Huslejestigningen er beregnet til 1,3 % i forhold til det hidtil gældende bidrag inkl. tidligere reguleringer.

Varslingen af det forhøjede bidrag til medarbejdere i tjeneste- eller lejeboliger skal ske med 3 måneders varsel, dvs. inden 1. maj 2021, for at den regulerede leje kan være gældende fra 1. august 2021.

Læs cirkulæret her