De statslige overenskomster, der blandt andet gælder for lærere og ledere på efterskoler og frie grundskoler, er endeligt vedtaget. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i den forbindelse udsendt en pressemeddele, som kan læses her.

Det betyder, at den nye aftale om arbejdstid for lærere m.fl. i staten, der blev indgået den 4. januar 2021 som led i det samlede OK21-forlig, også er endeligt vedtaget.

Implementeringen af aftalen sker i fællesskab mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation. Dette indebærer bl.a., at skolerne af disse parter vil blive indkaldt til orienteringsmøder, hvor aftalens indhold og intention vil blive præsenteret nærmere. Vi forventer, det sker inden sommerferien 2021.

Lærernes nye arbejdstidsaftale er først gældende fra august 2022. Dog starter aftalens ”Samarbejdsspor” lokalt på skolerne fra 1. januar 2022.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har oprettet en temaside på deres hjemmeside, hvor de løbende vil samle relevant materiale vedrørende den nye lærerarbejdstidsaftale, herunder bl.a. datoerne for de kommende orienteringsmøder. Siden kan findes her.