Som en del af overenskomstforhandlingerne er der aftalt lønstigninger pr. 1. april 2021. Lønstigninger sker i praksis i form af ændringer i reguleringsprocenten. Reguleringsprocenten pr. 1. april 2021 er imidlertid i skrivende stund ikke meldt ud endnu.

Såfremt skolerne kører lønnen, inden den nye reguleringsprocent udmeldes, skal det ske på det hidtidige niveau, og lønnen efterreguleres ved næste lønkørsel.

Efterskoleforeningen skriver i Administrativt nyt, når reguleringsprocenten udmeldes. Det er også muligt selv at følge med her.