Børne- og Undervisningsministeriet har i denne uge forlænget deres anbefaling om at aflyse lejrskoler og studieture, sociale arrangementer, forældremøder, optagelsesmøder m.v. Forlængelsen gælder frem til og med 5. maj 2021. Ministeriet har desuden oplyst på møde i sektorpartnerskabet, at de arbejder for at få lempet anbefalingen fra og med 6. maj.

Vi opfordrer fortsat til, at skolerne følger anbefalingen og ikke afholder denne form for arrangementer frem til 6. maj, eller alternativt afholder dem digitalt. Vi har tidligere skrevet, at mindre rundvisninger (max. 5 personer) af kommende elever godt kan afvikles, og det vil fortsat være en mulighed. Fra onsdag d. 21. april er det indendørs forsamlingsforbud imidlertid hævet fra 5 til 10 personer, og derfor vil vores nye anbefaling hedde max. 10 personer til rundvisninger.

Hvordan de lempede retningslinjer vil se ud efter 5. maj, kan være svært at gisne om. Vi vil arbejde for, at der i anbefalingen lægges op til, at man kan afholde arrangementer for forældre i en eller anden form. Det kan blive med krav om opstilling i rækker og god afstand, om muligt udendørs, men det tænker vi også vil tilfredsstille mange skolers behov for at lave opvisninger og forestillinger for forældrene.

I forhold til lejrskoler håber vi også på, at anbefalingen lempes. Vi har gode argumenter for, at det er forsvarligt at lave lejrskoler for efterskoleelever, som i forvejen bor sammen og derfor ikke udsættes for yderligere smitterisiko ved at være afsted med overnatning.

Vi ved også, at arrangementer for næste skoleårs elevhold og rundvisninger/optagelsessamtaler for kommende elever i lidt større formater end de nuværende står højt på skolernes dagsorden.

Vi forventer ikke, at vi kan melde ud om nye lempede retningslinjer før primo maj, men skriver naturligvis ud, hvis der kommer nye anbefalinger inden da. Vi anbefaler, at skolerne følger med på BUVM’s spørgsmål/svar-side, hvor de opdaterede retningslinjer og anbefalinger fremgår.

Fra 2 til 1 meter
Tirsdag har Sundhedsmyndighederne opdateret deres smitteforebyggende anbefalinger. De går nu tilbage til anbefalingen fra tidligere om at holde mindst 1 meters afstand til andre og 2 meter, når det er muligt. Der anbefales fortsat 2 meter ved sang, råb og fysisk anstrengelse. Ministeriet har oplyst, at de nye afstandskrav forventes at blive indskrevet i bl.a. efterskolernes retningslinjer snarest muligt. Vi orienterer, når der er nyt.

Idrætsarrangementer
I sidste nummer af  Administrativt nyt skrev vi, at det nu er muligt for efterskolerne at mødes til udendørs idrætskampe med op til 50 deltagere i alt. Det følger af den genåbning, der gælder for organiseret udendørs idræt. Fra og med onsdag d. 21. april åbnes der også op for indendørs idræt i organiseret form. I tråd hermed kan efterskoler også mødes indbyrdes til indendørs idræt. Her er der dog et deltagerloft på 25 personer.

Udlejning til idrætsforeninger
I takt med genåbningen har vi fået flere henvendelser omkring udlejning af skolens faciliteter til idrætsforeninger. Det er Efterskoleforeningens opfattelse, at efterskoler gerne må udleje deres faciliteter til lokale idrætsforeninger, der så har ansvaret for, at retningslinjerne for den pågældende aktivitet overholdes. Hvorvidt man ønsker at udleje, må bero på en lokal vurdering i forhold til risikoen for at få smitte ind på skolen.

Korte kurser og udlejning i sommerferien
Efterskoler må fortsat ikke afholde kurser og aktiviteter af under tre ugers varighed. Dette gælder foreløbigt frem til 10. maj. Vi har gjort ministeriet opmærksom på, at skolerne har behov for en snarlig afklaring på, hvorvidt det bliver muligt at afholde sommerkurser og lignende. Vi regner med, at det bliver muligt, da der er stor fokus på børn og unges trivsel, men kan altså ikke sige noget med sikkerhed.

Det er foreningens vurdering, at efterskoler godt kan udleje skolen til foreninger og lignende i sommerferien. Det vil så være lejers ansvar at sikre sig, at de har lov til at afholde den pågældende aktivitet og at overholde gældende retningslinjer, som måtte gælde for foreningen.