Til skoleåret 2022/23 er der i alt 75 stipendier à ca. 30.000 kr., og foreningen har stadig 15 ledige stipendier til uddeling. Stipendierne kan søges af flygtninge/indvandrere og herboende grønlandske elever, hvis husstandsindkomst er under 365.000 kr. (2020). Det svarer til, at familien modtager maksimal statslig elevstøtte.

Med bevilling af et stipendium og tildeling af maksimal statslig elevstøtte kommer et efterskoleophold ned i cirka 20-23.000 kr., der kan nedsættes yderligere med individuel supplerende elevstøtte.

Skolen kan læse mere om betingelserne for at søge og hente det elektroniske ansøgningsskema her.

Kontakt Hanne Skøtt hs@efterskolerne.dk eller 33 17 95 86, hvis du har spørgsmål til stipendieordningen.

Konference om integrationsindsats på efterskoler
Og i samme boldgade. For andet år i træk afholder Sjællandske Region under Efterskoleforeningen konference for skoler og samarbejdspartnere om, hvordan vi i fællesskab kan optimere arbejdet med unge med anden etnisk baggrund end dansk. Arrangementet afholdes på Vartov. Det er gratis og åben for alle interesserede – også skoler og samarbejdspartnere uden for regionen.

Læs mere om konferencen her, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig.