Smittehåndtering på efterskoler
Mandag d. 6/8 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en ny vejledning omkring håndtering af smitte på skoler, herunder efterskoler. Vejledningen blev sendt til alle efterskoler lige inden skoleårets begyndelse. Efterfølgende er definitionen på nære kontakter blevet ændret, og 2-meters-grænsen ved sang og råb er nu bortfaldet.

Kort fortalt gælder nu følgende fremgangsmåde ved smitte på skolen:

Ved konstateret smitte med COVID-19 skal der laves opsporing af nære kontakter ”elev for elev”: Hele klasser/hold skal ikke længere sendes hjem ved enkelte smittetilfælde

Nære kontakter er:

  • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19, dvs. værelseskammerater på efterskoler.
  • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist COVID-19
  • Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en, der har fået påvist COVID-19.
Nære kontakter, der er færdigvaccineret (14 dage efter anden dosis) eller tidligere har været smittet (inden for det seneste år), skal testes på 4. og 6. dagen, men ikke isoleres.

Øvrige nære kontakter skal både sendes i isolation og testes på 4. og 6. dagen. Hvis det er muligt, kan isolationen godt finde sted på skolen.

Derudover fremgår det af vejledningen, at skolen skal vurdere omfanget af ”anden kontakt”. Anden kontakt er personer, hvor risikoen for smitte er markant lavere end hos nære kontakter, men hvor det stadig kan være en god ide at teste. I praksis vil det ofte være resten af skolen. Anbefalingen for den gruppe er, at de hurtigst muligt får foretaget en test. Det behøver ikke være en PCR-test, og det vil derfor være oplagt, at man ved smitte på skolen blot tester resten af gruppen med en superviseret selv-test på skolen.

Læs mere i vejledningen

Vaccinationer
Vi har fået nogle spørgsmål omkring skolernes muligheder for at indhente oplysninger om, hvorvidt eleverne er vaccineret. Grundlæggende gælder det, at man ikke kan kræve af elever eller ansatte at svare på, om de er vaccineret. Hvis man spørger eleverne, skal de altså have muligheden for at svare, at de ikke ønsker at oplyse det, og det skal være tydeligt for eleven, at de ikke behøver at svare.

Hvis der er smitte på skolen, er det dog nødvendigt at vide, hvorvidt en elev, der er nær kontakt til en smittet, er færdigvaccineret, da det har betydning for, om eleven skal i isolation (ofte derhjemme) eller kan blive på skolen. Hvis der er elever, der heller ikke her ønsker at svare i den forbindelse, vil det være i orden at betragte eleven som ikke-vaccineret og dermed sende eleven i isolation.

Flere skoler skal snart ud at rejse, og også her er det relevant, om eleverne er vaccineret, da der vil være lande, der ikke modtager personer, der ikke er færdigvaccineret. Det er foreningens vurdering, at elever, der ikke kan deltage i udlandsrejser pga. manglede vaccination, ikke har krav på at modtage undervisning i den uge. Eleven kan derfor blive tilbudt at holde fri. Der opkræves ikke skolepenge for eleven i den uge, ligesom eleven ikke vil være tilskudsudløsende. Hvis det muligt, kan man vælge at tilbyde eleven undervisning, hvorved eleven kan udløse statstilskud, og der kan opkræves skolepenge.

Efterskoleforeningen kan ikke rådgive om indrejseregler til andre lande, da reglerne er meget forskellige og løbende ændrer sig.

Vi følger op med mere coronainformation på ledermødet torsdag d. 2/9 kl. 14.30 – 15.30 på Zoom. Alle skoler er indkaldt på mail med link til mødet.