Lovgivningen om voldtægt er ændret, så det fra 1. januar 2021 er strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor justeret undervisningsvejledningen for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen. Formålet er at give skolerne vejledning i, hvordan man som lærer kan give seksualundervisning og klæde eleverne på til at forstå princippet for samtykke og retten til at bestemme over egen krop.

Vejledningen anbefaler skolerne at beskæftige sig med rettigheder og personlige grænser med fokus på frivillighed og vigtigheden af samtykke i seksuelle relationer. Det kan fx handle om at forebygge overgreb ved at lære børn og unge om at læse hinandens signaler, at kunne sige fra og til for at sikre, at sex sker frivilligt og med samtykke fra alle parter.

Faghæftet for SSF kan findes på emu.dk her: Faghæfte - Fælles Mål, læseplan og vejledning | emu danmarks læringsportal