Hvert år optager efterskolerne omkring 100 elever fra det danske mindretal i Sydslesvig. Hvis skolen i år har optaget sydslesvigske elever, vil det give særlig god mening, at elever og ansatte kender til historien om det danske mindretal i Sydslesvig. Hvorfor er der et dansk mindretal i Sydslesvig? Hvorfor går børnene i dansk skole i Tyskland? Og hvorfor taler eleverne nogle gange tysk indbyrdes, selv om de både kan tale dansk og tysk?

Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har med støtte fra Folketinget udarbejdet et gratis formidlingstilbud med titlen ”Dansk i Tyskland”. Skolen kan vælge mellem tre kursusvarianter på henholdsvis 60 minutter, 90 minutter og 3 timer. Oplægget bliver holdt på skolen.

På kurset vil følgende spørgsmål blive drøftet:

  • Hvad er danskhed?
  • Hvordan er det at være dansk i Tyskland?
  • Hvad kendetegner det danske mindretal i dag?
  • Hvilken betydning har det danske sprog for identiteten?
  • Hvilke udfordringer står det danske mindretal overfor i dag
Læs mere om tilbuddet her