26. august 2022

Kom på kursus for nye efterskoleledere til efteråret

Der er åbent for tilmeldinger til efterskolernes uundværlige kursus for nye ledere.

26. august 2022

Grønlandske elever risikerer at miste hjemrejsebilletten

Samtale forud for afbrud er afgørende for en betalt hjemrejsebillet til grønlandske elever.

26. august 2022

Christian Petersen er stoppet i Efterskoleforeningens rådgivning

Christian har fået nyt arbejde i Dansk Psykolog Forening.

26. august 2022

Klæd de nye efterskolelærere på med skræddersyet kursus

Der er ledige pladser på foreningens kursus for nye lærere til november.

26. august 2022

Efterskolers brug af Googles tjenester, herunder Chromebooks

Tjek sikkerhedsindstillingerne igennem og afvent yderligere afklaring.

26. august 2022

Løntabel pr. 1. oktober 2022 kan nu findes i leksikon

Lønnen stiger med cirka 0,3 procentpoint.

11. august 2022

Ansættelse af pensionerede lærere

Skolerne skal sikre, at pensionerede lærere er ansat på overenskomstvilkår senest 1. januar 2023.

11. august 2022

Gratis kursus for efterskoler om det danske mindretal i Sydslesvig

Styrk elevers og ansattes viden om det danske mindretals fortid og nutid på kursus.

11. august 2022

Tid til at søge refusion for transportudgifter til brobygning afholdt i 2021/22

Der er frist 31. august for at søge om refusion for transportudgifter til brobygning i 2021/22.

11. august 2022

Vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser i revideret udgave

Foreningen har revideret vejledning om forebyggelse af seksuelle krænkelser på efterskoler.

11. august 2022

Skolens arbejde med inklusions- og specialundervisningsplaner

Husk underskrift fra forældre på inklusions- og specialundervisningsplaner.

11. august 2022

Nyt cirkulære giver overblik over de nye barselsregler

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har den 30. juni 2022 udsendt cirkulæret ’Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage.’