For skoler, der har inklusions- og/eller specialundervisningselever, er der en række forhold, der skal være styr på omkring skolestart. Vi gennemgår her de vigtigste forhold:

Elever, der har modtaget et inklusions- eller specialundervisningstilbud i skoleåret 2021/22
I forbindelse med den årlige aktivitetsindberetning i oktober skal skoler, der har haft mindst 5 inklusionselever eller har haft specialundervisningselever uanset antal, indberette aktivitet for henholdsvis inklusion og specialundervisning. I den forbindelse skal den nødvendige dokumentation foreligge på skolen. Det drejer sig om inklusionsplan for inklusionselever samt specialundervisningsplan samt PPR-udtalelse for specialundervisningselever.

Inklusions- og specialundervisningsplan skal være underskrevet af forældre og skole.

Udtalelse fra PPR skal anbefale specialundervisning svarende til støtte i mindst 9 ugentlige timer i det pågældende skoleår på pågældende efterskole. Vi anbefaler, at PPR har underskrevet den blanket, der er udarbejdet til formålet, men det er ikke et formelt krav, så længe det tydeligt fremgår af udtalelsen, at der er behov for specialundervisning.

Vi anbefaler, at man i god tid inden aktivitetsindberetningen har sikret sig, at alle relevante dokumenter er indhentet og underskrevet korrekt, så de ligger klar i forbindelse med indberetning og revision.

Har man haft optaget en specialundervisningselev i skoleåret 2021/22 og ikke haft specialundervisningselever i 2019/20 og 2020/21, skal man have lavet en individuel beregning af tilskuddet. Hvis man endnu ikke har gjort det, så skriv til vibeke.b.knudsen@stukuvm.dk eller ayse.oezel@stukuvm.dk og bed om at få det beregnet. Skolen skal fortsat indberette eleven til oktober, selvom man får lavet en individuel beregning.

Elever, der skal modtage et inklusions- eller specialundervisningstilbud i skoleåret 2022/23
Der skal udarbejdes inklusions- og specialundervisningsplaner for det kommende skoleår samt indhentes PPR-udtalelse for specialundervisningseleverne.

Inklusions- og specialundervisningsplanerne skal underskrives af skole og forældre. En del planer er sandsynligvis allerede udarbejdet – ellers bør de udarbejdes i forbindelse med skoleårets begyndelse, så forældrene kan se, hvilket tilbud deres barn er omfattet af. Det vil være naturligt at få forældrenes underskrift i forbindelse med det første møde med forældrene, men kan også hentes tidligere.

Har skolen optaget en specialundervisningselev for kommende skoleår og ikke haft specialundervisningselever i 2020/21 og 2021/22, skal man have lavet en individuel beregning af specialundervisningstilskuddet. Kontakt vibeke.b.knudsen@stukuvm.dk eller ayse.oezel@stukuvm.dk for procedure omkring beregning.

Læs mere om inklusion og specialundervisning i foreningens leksikon. Der gælder særlige regler for ordblinde- og specialefterskolerne, der gennemgås i denne artikel.

Kontakt Sine Eggert raadgivning@efterskolerne.dk eller på 33179768 ved spørgsmål.