Kursus for nye ledere i skoleåret 2022/23 bliver igen en kombination af fysisk tilstedeværelse og onlinemoduler. De fysiske moduler afholdes på Kursuscenter Brogaarden på Fyn i oktober og januar, og derimellem vil der være fem korte onlinemoduler på Zoom med målrettet fagligt indhold, som kan følges hjemme fra kontoret.

Kurset henvender sig som udgangspunkt til alle nye forstandere, og vi anbefaler, at nye forstandere prioriterer at deltage det første år som ny leder. Men der er også plads til nye viceforstandere og afdelingsledere.

På det første fysiske modul i oktober gennemgår vi den centrale lovgivning og de økonomiske forhold, der er gældende for efterskoler. Der er også afsat god tid til skolekontrakter, forældresamarbejde og skolernes arbejde med elevernes trivsel og forebyggelse af seksuelle krænkelser. Vi drøfter også nogle af de mange dilemmaer, ledere står med i sager om bortvisning af elever. Det sker i tæt dialog med de andre kursister, så vi sammen bringer erfaringer og værdier i spil.

På det andet fysiske modul i januar er overskriften ”ledelse på efterskoler” med udgangspunkt i det personlige lederskab.

Med kurset ønsker foreningen også at skabe rammer for, at nye ledere kan skabe netværk med andre nye ledere i efterskolen. Der bliver derfor også god tid til de uformelle snakke mellem oplæg og gruppedrøftelser.

Det samlede kursus koster 7.900 kr. Læs det fulde program og tilmeld dig her. Frist for tilmelding er 21. september.