Vi har beskrevet retningslinjerne for løn og arbejdstid for lærerne og det teknisk-administrative personale, mens eleverne er hjemsendt, i coronaartiklen på vores hjemmeside i afsnittene Teknisk Administrativt Personales arbejdsforhold og Lærernes arbejdstid, se her.