Vejledningen opsummerer de vigtigste barselsregler der gælder for forældre til børn født den 2. august 2022 eller derefter. Vejledningen gennemgår orlovsperioder, ret til fravær, dagpenge og pension under barselsorlov for ansatte omfattet af den statslige barselsaftale. Sidste afsnit indeholder henvisninger til de love, bekendtgørelser, vejledninger mv., som understøtter indholdet i vejledningen.

Find kvikvejledningen i vores leksikonartikel om barselsregler.