I cirkulære af 13. december 2023 om udbetaling af løntillæg efter lov nr. 214 af 6. marts 2023 (Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag) har Medarbejder og Kompetencestyrelsen udarbejdet en vejledning om optjening og udbetaling af løntillægget.

Alle månedslønnede medarbejdere – lærere, ledere og TAP – er berettiget til tillægget, herunder medarbejdere der ansættes i det nye år.

Løntillægget beregnes som 0,45 % af årslønnen. Tillægget afregnes forholdsmæssigt ved den ansattes fratræden.

På statens område, herunder på efterskoler, fordi de er omfattet af statslig overenskomst, skal løntillægget udbetales to gange årligt sammen med lønnen for maj og august. Første udbetaling af løntillægget sammen med lønnen for maj 2024 vedrører dog optjeningsperioden 1. januar 2024 til 31. maj 2024.

Vejledningen indeholder forklaring på hvilke løndele der indgår i beregningen og eksempler på beregninger.

Vær opmærksom på, at beregningsgrundlaget for løntillægget tager udgangspunkt i en beregnet sædvanlig årsløn i modsætning til beregningsgrundlaget for særlig feriegodtgørelse og ferietillæg, der tager udgangspunkt i den faktiske indkomst i en optjeningsperiode.

Se cirkulære med vejledning her

Se også leksikonartikel om afskaffelse af Store Bededag her