I skoleåret 2021/22 er bruttoårsnormen for lærere 1.931,4 timer. Efter fradrag af 25 feriedage og 8 søgnehelligdage i skoleåret giver det en nettoårsnorm på 1.687,2 timer.

Lærernes arbejdstid opgøres samlet for et år. For fuldtidsansatte lærere ser beregningen for skoleåret 2021/22 sådan ud:

Skoleåret 2021/22
Kalenderdage: 365 dage
Fratrukket fridage efter reglerne for døgnarbejdere i statens arbejdstidsaftale (4 kvartaler x 26 fridage): -104 dage
Arbejdsdage: 261 dage
Bruttoarbejdstid (261 x 7,4 timer): 1.931,4 timer

Herfra trækkes de helligdage, der falder på hverdage inkl. lørdage (8 x 7,4 timer): -59,2 timer
Desuden fratrækkes ferie (25 dage x 7,4 timer): -185 timer
Nettoarbejdstid: 1.687,2 timer

Andre regler for lærere på frie grundskoler
Det skal bemærkes, at ovenstående ikke er gældende for lærere på frie grundskoler, da disse ikke følger reglerne for døgnarbejdere. Både deres brutto- og nettoårsnorm er i skoleåret 2021/22 anderledes end angivet ovenfor.

Deltidsansatte og ansatte der til- eller fratræder i skoleåret
Dette regneark kan benyttes til beregningen for deltidsansatte eller ansatte, der tiltræder eller fratræder i løbet af skoleåret (1. august til 31. juli).