Efterskoleforeningen har også modtaget orienteringen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), hvilket giver anledning til et par supplerende bemærkninger. Læs orienteringen her.

Vi har et par bemærkninger til nogle af emnerne i brevet:

Alenefuldmagt
STUK anbefaler, at ingen har alenefuldmagt til skolens konti. Efterskoleforeningen er enig i STUK’s anbefaling vedr. alenefuldmagter. Skyldes enefuldmagten at skolens forstander eller anden betroet medarbejder har et betalingskort til rådighed, bør kortet ikke være tilknyttet skolens hovedkonto. Som nævnt i brevet, kan skolens revisor rådgive om hensigtsmæssige politikker og betryggende kontrolforanstaltninger for anvendelse af betalingskort.

Beskrivelse af bogføringsproceduren
Efterskoler skal kunne fremvise en beskrivelse af bogføringsproceduren til revisionen i forbindelse med årsafslutningen. Ulla Koed fra Beierholm har tidligere afholdt et webinar om procedurebeskrivelsen. Har skolen ikke fået udarbejdet en beskrivelse af bogføringsproceduren, er det muligt at få tilsendt et link til webinaret. Man kan tilmed få en skabelon, tilpasset skoler, for udarbejdelse af en kombineret procedure- og forretningsgangsbeskrivelse, med i købet. Kontakt Ulla Koed på uko@beierholm.dk.
Materialet koster kr. 375,-/ inkl. moms.

Ledelsesberetning for 2022
Bemærk, at ledelsesberetningen fremover skal indeholde en liste over alle de tilsyn, skolen har været underlagt i årets løb. Det gælder f.eks. tilsyn fra STUK, Arbejdstilsynet, Socialtilsynet, Skattestyrelsen m.v. Selv om der ikke er faldet nogle bemærkninger i forbindelse med tilsynene, skal oversigten over tilsynene alligevel fremgå af ledelsesberetningen.
Er der faldet bemærkninger i tilsynsrapporterne, skal skolens ledelse og bestyrelse forholde sig til disse i årsrapporten.