Ønsker skolens ledelse ikke at udbetale særlige feriedage kontant, kan skolen med en måneds varsel bestemme, hvornår dagene skal holdes.

Hvis dagene ikke allerede er afholdt, eller hvis der ikke er lavet en aftale med medarbejderen om, hvornår de afholdes inden 30. april, kan dagene varsles afholdt med en måneds varsel. Under alle omstændigheder skal varslet gives så betids, at dagene kan nå at blive afholdt inden 30. april 2023. Dagene kan kun varsles til afholdelse i hele dage efter reglerne om øvrig ferie.

Læs mere i Efterskoleforeningens vejledning om særlige feriedage her

Hvis I har behov for, at lærerne afholder deres sommer-/hovedferie på et andet tidspunkt end overenskomsten fastslår – nemlig de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned – skal I huske, at varsle det med minimum tre måneders varsel.

Ønsker I ydermere, at lærerne skal holde ferie på et andet tidspunkt en skolernes efterårsferie, skal I huske at varsle det inden udgangen af august måned, da øvrig ferie skal varsles med minimum en måneds varsel.