Vi har valgt at udskyde TAP-analysen til maj måned, idet vi til den kommende undersøgelse forventer at kunne tage en anden metode i brug til indsamling af løndata. En metode, der tager udgangspunkt i aprillønnen, og som vil gøre det væsentligt lettere for skolerne at indrapportere, hvilket vi forudser vil give en mere valid analyse.

Derfor vil en ny analyse først ligge klar tæt på sommerferien 2023.