Senest den 17. december 2023 skal alle efterskoler og kombinerede skoler med 50 medarbejdere eller derover have etableret en whistleblowerordning. Forpligtelsen til at etablere en ordning indtræder, når skolen i de seneste fire forudgående kvartaler i gennemsnit har haft 50 eller flere medarbejdere.

Europa-Parlamentet vedtog i oktober 2019 det såkaldte whistleblowerdirektiv. Direktivet har til formål at sikre, at det er nemt og sikkert at indberette lovovertrædelser, at der bliver fulgt op på disse indberetninger, samt at whistleblowere er beskyttet mod eventuelle konsekvenser, som det kan have at foretage en indberetning. Dette tager direktivet højde for ved blandt andet at indføre minimumskrav til både indberetningskanaler og beskyttelse af whistleblowere. 

Efterskoleforeningen er ved at undersøge, om Skoleindkøb på skolernes vegne kan indgå aftale med en ekstern udbyder. Vi orienterer skolerne, når vi er længere i arbejdet.

Læs vores leksikonartikel om whistleblowerordningen her