Når man som ansat rejser til udlandet med sit arbejde, bør skolen ansøge om en A1-attest uanset varigheden og formålet med turen. Dette gælder også, når ansatte på efterskoler rejser med elever på udlandsture i EU, de øvrige EØS-lande eller Schweiz.

Social sikring
Reglerne om social sikring ved udstationering er reguleret af en EU-forordning og handler om medarbejderens ret til sygesikring, sygedagpenge familieydelser mv. Selv helt korte forretningsrejser på én dag og studieture betragtes som udstationering. Som udgangspunkt vil medarbejderen være socialforsikret i det land, hvor arbejdet udføres, men en A1-attest fra Udbetaling Danmark er medarbejderens dokumentation for de danske myndigheders afgørelse om, at medarbejderen er omfattet af de danske socialsikringsregler.

I visse lande er der indført bødestraf, hvis man er i udlandet i forbindelse med sit arbejde uden en gyldig A1-attest. En medarbejder kan også blive nægtet at udføre sit arbejde. Eller udenlandske myndigheder kan opkræve sociale bidrag fra medarbejderen og fra arbejdsgiveren.

Efterskoleforeningen anbefaler derfor, at skolerne ansøger om A1-attest for ansatte, der skal på studieture og lignende til udlandet. Ansøgningen kan indgives elektronisk af både medarbejderen og virksomheden til Udbetaling Danmark gennem Borger.dk eller Virk.dk. Læs mere her.