Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og centralorganisationerne har nu indgået aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og samtidighedsferie. Der er enighed mellem parterne om, at betaling af 0,5 procent i særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 sker som angivet nedenfor.

Feriepenge optjent i indefrysningsperioden udgør 12,5 procent af den ferieberettigede løn. Dette beløb indeholder også den særlige feriegodtgørelse på 1 procent.

Men da den særlige feriegodtgørelse i staten, herunder på efterskoler mv., udgør 1,5 procent, skal den resterende del (0,5 procent) af den særlige feriegodtgørelse udbetales således:

  • Særlig feriegodtgørelse (0,5 procent) optjent i perioden 1. september 2019 - 31. december 2019 udbetales ultimo april 2020. Denne udbetaling sker således samtidig med udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse på 1,5 procent optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019.

  • Særlig feriegodtgørelse (0,5 procent) optjent i perioden 1. januar 2020 - 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021.