27. januar 2020

Få tilskud til meritgivende brobygning til erhvervsuddannelser

Ministeriet har netop udgivet en ny vejledning om meritgivende brobygning, der redegør for reglerne og mulighederne for tillægstaxameter

27. januar 2020

Få overblik over, hvornår de forskellige tilskud udbetales

Efterskoleforeningens oversigt over tilskudsrytmen er nu opdateret med takster og måneder for 2020

27. januar 2020

Er du opdateret på prøvereglerne?

Husk at få læst #FPnyt, som ministeriet løbende sender til alle skoler med nyt om prøveregler.

27. januar 2020

Omfattende tilsyn på efterskolerne i 2020

Omfanget af undervisning i prøveperioden er igen genstand for STUK’s tilsyn. I år kaster styrelsen bl.a. sit blik på skolernes opfyldelse af frihed- og folkestyrekravet.

27. januar 2020

Få overblik over årets gang

Med administrationskalenderen får du overblik over tilbagevendende administrative opgaver på efterskolerne.

27. januar 2020

Det skal I vide, når I søger om it-hjælpemidler via SPS-ordningen

Mange skoler benytter sig af muligheden for at søge it-hjælpemidler til ordblinde elever hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via SPS-ordningen. Her kan du læse, hvad der rører sig på området lige nu.

10. januar 2020

Afklaring om udbetaling af betaling af særlig feriegodtgørelse

Nu er der indgået aftale om betaling af særlig feriegodtgørelse i forbindelse med overgangen til den nye ferielov og samtidighedsferie.

10. januar 2020

Nyt regnskabsparadigme offentliggjort

Oplysninger om donatorer skal fremgå af årsrapporten, hvis skolen har modtaget donationer i 2019.

10. januar 2020

Skolerne skal varsle placeringen af sommerferien 2020

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov er der optjent færre feriedage end normalt. Skolerne skal derfor varsle de ansatte om, hvornår de skal afholde ferie.

10. januar 2020

Særlige feriedages placering i ferieåret 2019/20

Fra 1. januar kan ledelsen bestemme, hvornår særlige feriedage skal afholdes i resten af ferieåret 2019/20, hvis det endnu ikke er aftalt med medarbejderen, hvornår dagene placeres.

10. januar 2020

Nye ferieregler pr. 1. september 2020

I forlængelse af den nye ferielov, der træder i kraft pr. 1. september 2020, er der nu indgået en ny ferieaftale, og samtidig er ferievejledningen revideret.

10. januar 2020

Taksterne for 2020 foreligger nu

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget fastholdes, og driftstaksterne er derfor steget for første gang i flere år.