Optager I grønlandske elever på skolen? Og har I oplevet udfordringer i optagelsesprocessen, som skal foregå over så store geografiske afstande? For hvad gør man på en efterskole, når elev og forældre ikke har mulighed for at komme på besøg og til samtale med forstandere og lærere, forud for optagelse på skolen?

Efterskoleforeningen har i samarbejde med erfarne efterskolefolk udarbejdet en interviewguide til støtte for optagelsesprocessen for grønlandske elever. Guiden lægger op til et telefonisk og/eller webbaseret interview, der skal give såvel skole som elev og forældre et indtryk af hinanden. Formålet er at give grønlandske unge en bedre indsigt i efterskolen samt valget af efterskole forud for opholdet. Samtidig vil efterskolen kunne vurdere, hvorvidt matchet mellem elev og skole ser ud til at være det rigtige. Endelig er det en vigtig afdækning af elevens sproglige niveau, elevens faglige og personlige mål med opholdet samt hans eller hendes eventuelle behov for særlig støtte og/eller faglige indsatser under opholdet.

Interviewguiden er ment som inspiration, og kan bruges af alle efterskoler. Interviewet kan foregå på dansk eller grønlandsk, alt efter hvilke sproglige kompetencer man har på skolen. Du kan downloade guiden her, nederst på siden.

For spørgsmål til guiden eller til andre dele af arbejdet med grønlandske unge på efterskole, kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Maren Ottar Hessner på moh@efterskolerne.dk