Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en samlet beskrivelse af ændringer i paradigmer og vejledninger til årsrapport for 2019 i forhold til årsrapporten for 2018.

For efterskolernes vedkommende er den væsentligste ændring, at årsrapporten skal indeholde oplysninger om eventuelle donationer til skolen. Det skyldes, at efterskolerne fra 1. august 2019 ikke længere må modtage anonyme donationer, jf. § 11 a i Efterskoleloven.

Konkret skal skolerne fra 1. august 2019 oplyse om donators navn, adresse samt størrelse på beløb uanset beløbets størrelse i de særlige specifikationer til årsrapporten.

Hvis skolen har modtaget en genstand fra en donator, skal værdien af genstanden fastsættes og oplyses i årsrapporten på samme måde som kontante donationer.

Det er ikke et krav, at skolerne skal specificere donationer modtaget før 1. august 2019. Donationer modtaget før 1. august 2019 kan derfor opgøres som ét samlet beløb.

Andre væsentlige ændringer i paradigmet er, at antallet af årsværk for medarbejdere, som modtager løn direkte fra kommune fremover skal oplyses. Desuden skal udviklingen i antallet af realiserede årselever som noget nyt specificeres som et indekstal.

Læs mere her