Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) fører tilsyn med omkring 1100 uddannelsesinstitutioner, heriblandt de 240 efterskoler.
I styrelsens tilsynsplan for 2020 kan man læse, at det faglige kvalitetstilsyn på efterskolerne i år omfatter fire hovedområder: Tilsyn med prøveaflæggelse, tilsyn med undervisningstilbud i prøveperioden, tilsyn med ’stå mål med’-kravet på ordblinde- og specialefterskoler samt tilsyn med overholdelse af frihed- og folkestyrekravet

  • Styrelsen har i 2019 gennemført tilsyn med prøvefritagelser på folkeskoleområdet, og det viste sig, at en del folkeskoler ikke overholder reglerne om fritagelse af elever. Derfor ønsker styrelsen i 2020 at gennemføre et tilsvarende tilsyn på efterskoleområdet.

  • Styrelsen gennemførte i 2019 et tematisk tilsyn på 6 efterskoler, hvor de undersøgte skolernes undervisningstilbud i prøveperioden. På to af skolerne var der udfordringer i forhold til at overholde kravet om 21 undervisningstimer pr. uge i prøveperioden samt registrering af elevernes fremmøde. Derfor gentager styrelsen dette tilsyn i 2020.

  • Der er en række ordblinde- og specialefterskoler, der ikke tilbyder folkeskolens afgangseksamen eller kun tilbyder prøver i dansk og matematik. Årets tilsyn på disse skoler har fokus på, om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, herunder hvilke specialpædagogiske metoder, som skolerne anvender, og hvilke kompetencer skolerne råder over.

  • Styrelsen vil i 2020 gennemføre tematisk tilsyn på fem udvalgte efterskoler om, hvor vidt skolerne overholder frihed og folkestyre-kravet. Tilsynet vil have fokus på undervisningen samt skolernes åbenhed og samarbejde med det omkringliggende samfund.

Det økonomiske tilsyn kommer i 2020 til at omfatte det økonomiske omfang og udbredelsen af efterskolernes mulighed for at udføre administrative opgaver for andre. I tilsynet vil styrelsen bl.a. se på, om der er udarbejdet de lovpligtige skriftlige aftaler om samarbejdet.

Styrelsen vil i 2020 også undersøge omfanget af donationer, herunder om skolerne overholder de nye regler omkring udenlandske og anonyme donationer.

Styrelsen vil desuden føre tilsyn med specialundervisningsaktiviteterne på de almene efterskoler. I dette tilsyn vil der være fokus på, om de lovpligtige udtalelser fra PPR er indhentet, og om der er udarbejdet skriftlige planer for specialundervisningsindsatsen. Tilsynet skal også give et indblik i, hvordan skolerne arbejder med den skriftlige plan for specialundervisningsindsatsen.

Endelig vil skolernes vedtægter blive gjort til genstand for tilsyn. Dette omfatter, ud over kravene til indholdet, også om kravene til oplysninger om offentliggørelse er overholdt.

Du kan finde tilsynsplanen for 2020 her på styrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde tilsynsberetningen for 2019.