Selvom det en kold januardag kan føles som om, der er længe til sommerens prøver, er det vigtigt allerede nu at være opdateret på de mange regler og frister, der knytter sig til området. Ministeriet for Børn og Undervisning udgiver løbende #FPnyt, der sendes til alle skoler. Du kan også følge med på denne side, hvor de tidligere udsendte orienteringer ligger. 

I #FPnyt nr. 2 kan du bl.a. læse om den nye prøvebekendtgørelse, der blev offentligt i november 2019. Af nye tiltag kan kort nævnes følgende:

Ny bunden prøve i de praktisk/musiske valgfag i 8. klasse
Alle efterskoleelever i 8. klasse skal fra skoleåret 2020/2021 aflægge en bunden prøve i et af de to-årige praktisk/musiske valgfag musik, billedkunst, madkundskab og håndværk og design. Aflæggelsen af prøven på 8. klassetrin er en forudsætning for, at eleven har aflagt folkeskolens afgangseksamen ved afslutning af 9. klasse. Man kan som efterskole selv bestemme, hvilket af de fire fag man ønsker at udbyde, ligesom man naturligvis kan udbyde flere. Man kan læse mere om det nye prøvefag under ”Oftest stillede spørgsmål” på styrelsens hjemmeside. Se under afsnittet: ”De frie skoler (frie grundskoler og efterskoler)”

Idrætsprøven
Der er tilføjet en ny bestemmelse i prøvebekendtgørelsens § 33, hvorefter der på baggrund af en konkret, individuel vurdering er mulighed for, at visse elever kan blive fritaget for at blive bedømt på de kropslige færdigheder i prøven i idræt. Elever, som bliver omfattet af den nye bestemmelse, prøves alene i de teoretiske elementer af prøven (praksisprogram og idrætsfaglig viden) og skal således ikke vurderes ud fra deres kropslige færdigheder.

Krav til prøveaflæggelse på 9. klasseniveau for elever i 10. klasse
Elever i 10. klasse, som vil aflægge prøve på 9. klasse niveau i skriftlig dansk og/eller matematik, skal aflægge alle delprøver i dansk (skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning) og/eller matematik (matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler), før den skriftlige prøve i henholdsvis dansk og matematik kan betragtes om aflagt.

Har du spørgsmål til prøver og eksamen, så kontakt Lis Brok-Jørgensen lbj@efterskolerne.dk 33179764