Ny leverandør af it-hjælpemidler
Som mange allerede ved, er det Atea og Wizzkids, der har vundet ministeriets seneste udbud af kompenserende hjælpemiddelprogrammer til ordblinde elever. Efter en overgangsperiode, hvor der fortsat blev bevilget CD-ord og Intowords fra Vitec, bevilges der nu kun det læse- og skrivestøttende program, der hedder Appwriter. Appwriter fungerer både til Mac og PC og skulle efter sigende være et rigtigt godt program, selvom der naturligvis kan være en tilvænning for elever, der er vant til at bruge Vitec’s programmer. Elever, der fortsætter i ungdomsuddannelse, skal bruge Appwriter, da det er det program, der bevilges der.

Hvis man gerne, eventuelt som supplement, vil tilbyde ens elever adgang til CD-ord og Intowords, så opfordrer vi til, at man tegner en skolelicens med rabat. Kontakt Vitec for at høre mere om ordningen.

Brug automatisk tildeling for hurtig levering
I styrelsen er der lige nu meget travlt, og sagsbehandlingstiden og svartiden på mail og telefon er derfor længere end normalt. Derfor opfordrer styrelsen skolerne til at benytte den nye automatiske tildelingsfunktion, som nogle skoler heldigvis allerede er begyndt at bruge.

Når man søger med automatisk tildeling, vil der umiddelbart efter, at ansøgningen er sendt til styrelsen, ligge en bevilling, som kan ses i bevillingsbilledet i SPS2005. Dvs. at man med det samme kan gå videre til ordrefunktionen og bestille hjælpemidlet. Man kan læse om, hvordan man bestiller et hjælpemiddel via automatisk tildeling på SPSU.dk.

Det er kun elever, der ligger i det røde felt og entydigt vurderes til at være ordblinde i Ordblindetesten, hvor funktionen må benyttes, og det er kun programpakker og it-startpakker, der kan bestilles via denne funktion. Styrelsen holder løbende øje med, at man har tastet korrekte oplysninger og vedhæftet Ordblindetesten med værdier inden for det tilladte.

Opklaring ift. visning af fakturaer
Flere har oplevet problemer med at modtage faktura fra Atea med personfølsomme oplysninger.

Hvis skolen ikke har et EAN-nummer, som Atea kan sende en elektronisk faktura til, modtager skolen fakturaen i e-Boks. Derfor skal I være opmærksomme på at tjekke skolens e-Boks for at se fakturaer fra Atea.

Hvis I oplever problemer med faktura fra Atea, skal I rette direkte henvendelse til Ateas servicedesk på telefon 70211286 eller mail: servicedesk@atea.dk. Det er vigtigt, at alle henvendelser til Atea går hertil og ikke til Ateas hovedkontor, da I så vil få fat i deres internationale servicedesk, der ikke kender noget til SPS-ordningen.

Det er også vigtigt, at I tjekker, at jeres kontaktoplysninger i SPS2005 er korrekt, inden I bestiller hjælpemidler via ordrefunktionen. I skal i ordrebilledet tjekke, at kontaktpersonen, EAN-nummeret, leveringsadressen osv. fortsat er korrekt.

Der kan fortsat være forsinkelser i forbindelse med modtagelse af faktura, men vi opfordrer jer til at være tålmodige.

Læs mere om de nye fakturaer fra Atea og hvordan I finder elevens CPR-nummer i e-bilaget fra Atea her.

C-pen og håndscanner følger ikke automatisk med længere
Tidligere fulgte der automatisk en C-pen og en håndscanner med, når man bestilte en it-startpakke. Men da mange elever ikke benytter C-pen og håndscanner, skal de to hjælpemidler nu bestilles selvstændigt. Man skal blot skrive i sin ansøgning, at eleven også gerne vil have C-pen og/eller håndscanner, så kommer de sammen med programpakken/it-startpakken.

Bruger man automatisk tildeling, kan man kun bestille it-startpakke eller programpakke. Derfor kan man med fordel bruge den automatiske tildelingsfunktion til it-startpakken/programpakken og så dernæst lave en manuel bestilling på C-pen og/eller håndscanner, hvis eleven vil have det oveni. Så forsinker den lange sagsbehandlingstid på de manuelle ansøgninger ikke leveringen af it-startpakke/programpakke.

Vi opfordrer jer til, at I holder jer orienteret i nyhederne på spsu.dk. Nyhederne findes på forsiden.

Kontakt Sine Eggert, se@efterskolerne.dk 33179768, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

SPS-kontoret kan kontaktes på sps@stukuvm.dk eller 33926003.

Hvad er hvad?

It-startpakke: PC med Appwriter installeret

Programpakke: Licens til Appwriter til installering på elevens egen PC eller Mac