I forhold til det informationsbrev, som vi sendte til skolerne den 4. oktober, er det kun taksterne til specialundervisning og inklusion, der er blevet justeret.

Takstkataloget kan findes på ministeriets hjemmeside.

Vi har tilpasset vores skema til elevstøtteberegning til de nye satser. Mange skoler anvender skemaet i deres oplysningsmateriale, og det kan findes her