Har du elever, der har brug for afklaring og motivation til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse? Hvis ja, skal du måske overveje at tilbyde dem et meritgivende brobygningsforløb. Skolen kan modtage en tillægstakst til de elever, der deltager i det meritgivende brobygningsforløb. Midlerne kan anvendes til at skabe et godt samarbejde med den lokale erhvervsskole.

Tillægstaksten har eksisteret i mange år, men det er de færreste skoler, der har brugt den. Nu har ministeriet opdateret vejledningen, hvor man kan læse meget mere om reglerne for meritgivende brobygning. Og mulighederne er mange for at tilrettelægge forløbene fleksibelt og tilpasset skolens rammer og de elever, der vil have glæde af brobygningen. For skoler, der allerede arbejder med erhvervsorienterede overgange, eller for skoler, der ønsker at bevæge sig ind på det felt, er der altså oplagte muligheder i ordningen.

Et brobygningsforløb kan f.eks. bestå af undervisning i ét eller flere fag på en erhvervsuddannelse, forlagt undervisning på efterskolen eller ulønnet praktik, der superviseres af erhvervsskolen. 

For elever, der går i en almindelig 10. klasse, skal den meritgivende brobygning have et omfang på præcis fem uger. De fem uger ligger ud over den obligatoriske brobygningsuge, som eleverne skal deltage i, og som ikke udløser tillægstaksten. For elever, der går i prøvefri 10. klasse, kan forløbet være mellem 5 og 6 uger.

Forløbet må gerne tilrettelægges fleksibelt, så eleverne f.eks. følger fag én dag om ugen i 25 uger (svarende til samlet 5 uger). Det kan også være opdelt i flere tidssammenhængende forløb.

De elever, der deltager i brobygningen, har krav på at få merit for de fag af uddannelsen, som de har fulgt, hvis de begynder på en erhvervsuddannelse efter sommerferien. I stedet kan de f.eks. få undervisning på et højere niveau, følge andre fag i uddannelsen eller forkorte deres uddannelse.

Du kan læse meget mere om reglerne for meritgivende brobygning i ministeriets vejledning, som du finder her. (Se under punktet Vejledninger)

Har du spørgsmål til meritgivende brobygning kan du kontakte Christine Sestoft, cst@efterskolerne.dk 33179765