Satserne fremgår af Finansministeriets cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2020.

De vigtigste satser er:

Kørsel
Almindelig godkendt kørsel i Danmark og kørsel i udlandet: 1,96 kr. pr. km
Kørsel i henhold til bemyndigelse i Danmark ind til 20.000 km i et kalenderår.: 3,52 kr. pr. km.
Over 20.000 km i et kalenderår: 1,96 kr. pr. km.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i Danmark
Fuld dagpengesats for tjenesterejser over 24 timer: Pr. døgn 446 kr. Timer herudover: Timepenge 18,58 kr. Satsen reduceres til 111,50 kr. pr. døgn, hvis skolen betaler alle måltider. Fradraget for betalte måltider udgør 15 % for morgenmad (66,90 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 133,80 kr.). Det samlede fra-drag for samtlige betalte måltider udgør således 334,50 kr.

Time- og dagpenge på tjenesterejser i udlandet (bemærk, nogle lande kan have lavere satser, se cirkulærets bilag 3)
Fuld dagpengesats for tjenesterejser i udlandet over 24 timer: Pr. døgn 521 kr. Timer herudover: Time-penge 21,71 kr. Satsen reduceres til 130,25 kr., hvis skolen betaler alle måltider. Fradraget for betalte mål-tider udgør 15 % for morgenmad (78,15 kr.) og 30 % for frokost og for middag (2 x 156,30 kr.). Det samlede fradrag for samtlige betalte måltider udgør således 390,75 kr.

Ovennævnte beløb kan udbetales skattefrit, når der er hjemmel til det i overenskomsten - herunder cirkulæret om tjenesterejseaftalen.

Se cirkulære om satser for tjenesterejser i 2020

Cirkulære om tjenesterejseaftalen