På grund af overgangen til den nye ferielov er antallet af optjente feriedage til afholdelse i sommeren 2020 færre end normalt. Der er kun optjent 16,64 feriedage mod normalt 25 feriedage. De 16,64 feriedage er optjent i den forkortede optjeningsperioden fra 1. januar 2019 til 31. august 2019.

For lærere og TAP’ere, der normalt holder mere end 16 feriedage om sommeren, betyder det, at ferien ikke kan placeres som hidtil. Skolerne skal derfor varsle medarbejderne en anden placering af feriedagene i sommeren 2020.

Varslingsbrev
Til brug for varslingen kan skolerne bruge dette varslingsbrev.

Udgangspunktet for varslingsbrevet er, at der afholdes 16,64 feriedage, som suppleres op til 17 dage ved brug af medarbejderens anden frihed eller opsparede timer. Der holdes således fri i alle 17 dage fra d. 9. til d. 31. juli 2020.

Herudover vil de fleste lærere og andre ansatte, der normalt holder 4 eller 5 ugers sommerferie, have optjent 0-dage eller afspadsering, der kan afvikles i dagene forud for og efter ovennævnte ferieperiode. Medarbejderne oplever på denne måde at have en lige så lang ferie/arbejdsfri periode i sommeren 2020 som tidligere somre.

Ferien i sommeren 2020 skal varsles inden udgangen af marts måned, men det anbefales at varsle den snarest muligt.

Har en medarbejder ikke optjent 16,64 feriedage, fordi vedkommende ikke var ansat i hele optjeningsperioden fra d. 1. januar 2019 til d. 31. august 2019, vil skolen være berettiget til at trække medarbejderen i løn, da der er tale om kollektiv ferielukket.