Børne- og Undervisningsministeriet udarbejdede i midten af maj særskilte retningslinjer for sidste skoledag, hvor der bl.a. var m2-krav og afstandskrav på 1 meter. Mandag blev retningslinjerne fjernet fra ministeriets hjemmeside, da de ikke længere er gældende.

Ministeriet skriver til gengæld således på sin hjemmeside (under Q&A):

"Fra 14. juni gælder for fejringer på skoler og uddannelsesinstitutioner, at skoler og institutioner bør følge anbefalinger i Sundhedsstyrelsen vejledning 'COVID-19: Forebyggelse af smittespredning', hvor det blandt andet fremgår at man bør have skærpet opmærksomhed på grundelementer i forebyggelse af smittespredning:

  • isolation af smittede
  • reduktion af dråbesmitte
  • reduktion af kontaktsmitte for eksempel med fokus på håndhygiejne og rengøring.

Der gøres opmærksom på, at alle aktiviteter på skoler og institutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling.”

Der er således ingen specifikke regler omkring afstand, men derfor kan skoler naturligvis godt tænke i et corona-sikkert arrangement, hvor man eventuelt mødes udenfor – og holder afstand mellem familierne, hvor det er muligt. Kravet om mundbind er bortfaldet.

Vær opmærksom på, at ved tilfælde af smitte med COVID-19 defineres nære kontakter (bl.a.) som personer, der har været inden for 2 meters afstand af den smittede i mere end et kvarter.

Husk desuden, at der hverken inde eller ude må være flere end 500 personer til stede på samme sted samtidig. Det skyldes, at efterskoler stadig er omfattet af det store forsamlingsforbud. I må dog gerne være mere end 500 på skolens grund, så længe I deler forældrene/eleverne op i mindre grupper uden kontakt og/eller inviterer forskudt og dermed ikke samler mere end 500 personer på samme sted samtidig. Læs mere om forskellen på forsamlingsforbud.

Test og coronapas sidste skoledag
Reglerne for test af gæster gælder sidste skoledag og det betyder, at alle gæster over 15 år skal kunne fremvise et gyldigt coronapas eller tilsvarende dokumentation. Husk at gøre jeres forældre opmærksomme på, at de til enhver tid skal kunne fremvise den nødvendige dokumentation – i langt de fleste tilfælde vil det svare til et gyldigt coronapas. Hvorvidt I vælger at føre kontrol med test/coronapas er en lokal beslutning.