Siden sidste nummer af Administrativt Nyt er der kommet nye retningslinjer for efterskoler. Retningslinjerne trådte i kraft mandag 14/6 og gælder altså resten af skoleåret, hen over sommeren og ind i det nye skoleår. Alle skoler blev orienteret via direct mail torsdag og fredag, men vi redegør også kort her for ændringerne.

Alle nuværende retningslinjer om afstand, primærgrupper, sangaktiviteter, mundbind mv. er bortfaldet. Der gøres specifikt opmærksom på, at alle aktiviteter, der er forbundet med skoler, er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling om 1 meter. Skolerne skal fortsat have skærpet opmærksom på de øvrige grundelementer i forebyggelse af smittespredning.

Ved smitte på skolen følger skolen fortsat Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemsendelse, smitteopsporing og testning på efterskoler

Sidste skoledag med forældrene
De retningslinjer, der oprindeligt blev udarbejdet for sidste skoledag, er bortfaldet og erstattet af nogle få overordnende anbefalinger. Læs mere om denne dag i denne artikel.

Sommerkurser
Der er i år ikke udarbejdet særlige retningslinjer for korte sommerkurser. Afholder efterskolen et kort kursus i sommerferien, følger man altså de få retningslinjer, der ligger i de generelle retningslinjer for efterskoler.

Hvis skolen udlejes til anden aktør, har vedkommende ansvaret for at følge de retningslinjer, der måtte gælde for dem.

Test
Der er også kommet nye retningslinjer for test gældende fra 1. august, hvor skolerne går fra krav om test til kraftig opfordring til test. Det har vi beskrevet nærmere i en særskilt artikel om test.

Som vanligt opdaterer vi coronasiden, når der kommet nyt.