Ifølge Forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke lægge vægt på alder i forbindelse med ansættelse, under en ansættelse eller i forbindelse med afskedigelse. Alle uanset alder er beskyttet mod forskelsbehandling.

Virksomheder må fra 1. juli ikke længere bede ansøgere om at oplyse deres alder, når de søger en stilling. Eneste undtagelse er, når der opslås stillinger for ungarbejdere, som pr. definition skal være under 18 år. Forskelsbehandlingsloven har fået en ny § 5, stk. 2: ”En arbejdsgiver må ikke anmode om oplysninger om ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgning”.

Formålet med ændringen er at sikre, at arbejdsgivere ikke på forhånd fravælger bestemte aldersgrupper til ledige stillinger, men alene foretager en vurdering af ansøgernes kvalifikationer.

Ændringen er især relevant for arbejdspladser, der anvender et digitalt rekrutteringsmodul til ansøgere, hvor ansøgere hidtil har skullet indtaste alder. Det er ikke længere lovligt. Virksomheder må heller ikke bede ansøgere oplyse deres alder i en personlig fremsendt ansøgning. Ansøgere må dog fortsat gerne selv oplyse alder i forbindelse med jobansøgning.